Живот у боји: Фестивали, карневали

Феномен фестивала се огледа у сусрету извођача и публике…позоришни, филмски, музички, фестивали хране, мимозе, науке, оплемењују живот античког, средњевековног, модерног човека.

Живот у боји: Ухвати ритам

Активност коју здраворазумски схватамо као плес, у ствари има бројне форме и јавља се у бројним социолошким контекстима. Плес као облик уметничког израза друштвено је прихваћен, чини се одувек…

Живот у боји: Бубо лења

Психолози су проучавали лење људе са свих страна, од тога како су васпитани до тога ко је утицао на њихове радне навике, карактер, па све до тога како се понашају када су радно ангажовани.

Живот у боји: Господар даљинац

Двадесети век је доба телевизије. У почетку је ново чудо технике, стварао и развијао човек. Стигли су заједно до краја столећа. Али са замењеним улогама.