Припрема два региона – обједињавање туристичких ресурса

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља организовала је радионицу на тему туризма, која је део пројекта „Припрема два региона“.

Нови правилник о квалитету млека

Привредна комора Србије, Удружење за сточарство и прераду сточарских производа, Групација млекарске индустрије и Секција произвођача и прерађивача млека Шумадијског и Поморавског управног округа, организовали су седницу за произвођаче млека.