„Градске тржнице“ спремне за исплату отпремнина

Градско веће сагласило се са Одлуком Јавно-комуналног предузећа „Градске тржнице“ о краткорочном кредитном задуживању у износу од 2 милиона динара са роком повраћаја средстава од шест месеци.

Предузеће „Шумадија д.о.о.“ пример добре праксе

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија д.о.о.“ представља пример добре праксе јер остварује рентабилно пословање а чист доходак који остаје на рачуну прдузећа у последње три године се стално увећавао.

Могућа сарадња привредника Шумадије и Израела

Манифестацију „Дани Израела у Крагујевцу“ упоптунио је и пословни форум, чији је домаћин била Регонална првредна комора у Крагујевцу.