Контакт

Привредно друштво „Радио телевизија Крагујевац” д.о.о.

Бранка Радичевића 9

34000 Крагујевац

Србија

Телефон: 034/209-826

Електронска адреса: desktv@rtk.co.rs

ПИБ 101578513

МБ 06875793

Текући рачун 160-35999-40 Banka Intesa

 

ВД директора ПД „Радио телевизија Крагујевац” д.о.о.

Јелена Вуковић

 

Директор програма

Александар Сакић

Електронска адреса: direktorprograma@rtk.co.rs

 

Директор пословног сектора

Данијела Борић Човић

Телефон: 064/827-64-22

Електронска адреса: marketing@rtk.co.rs

 

Уредник Телевизије Крагујевац

Слађана Обрадовић

Електронска адреса: uredniktv@rtk.co.rs

 

Уредник Радио Крагујевца

Иван Ганић

Електронска адреса: urednikradio@rtk.co.rs