Помоћ Техничко ремонтном заводу

Министарство одбране Републике Србије, за Радио телевизију Крагујевац, у саопштењу и писаном одговору на наша питања да ли је објекат саниран и безбедан, и да ли су збринуте породице радника, одговорили следеће:

Након акцидента, који се догодио 28. фебруара 2017. године, предузете су неопходне мере у циљу стварања услова који ће омогућити несметано одвијање производно-технолошких процеса и редовно функционисање Завода.

С тим у вези, специјализована екипа Војске Србије и Технички ремонтни завод Крагујевац, приступиле су санирању последица места експлозије и околине, што је подразумевало: претрагу терена, проналажење, дезактивирање и уништење неексплодираних убојних средстава, а потом и рашчишћавање урушених зидних објеката, оштећених током експлозије.

Ефикасном санацијом оштећеног паровода, неопходног за одвијање технолошког процеса, створени су услови да Завод врло брзо настави са реализацијом планских задатака из домена одржавања убојних средстава.

Уз финансијску помоћ Владе Републике Србије приступило се пројектовању и изградњи новог стационарног објекта за одржавање убојних средстава.

Такође, као замена за уништену вредну опрему којом је Завод располагао до момента експлозије, покренута је набавка савремених уређаја за специјализовану лабораторију за праћење стања убојних средстава и испитивања хемијске стабилности барута, области у којој је Завод стекао високу међународну репутацију, чији је ниво неопходно одржати и у будућем периоду.

Породице настрадалих припадника Завода – Перишић, Костић, Ковачевић и Николић, су збринуте у складу са прописима у Министарству одбране у Војсци Србије.

Свим породицама су надокнађени погребни трошкови, исплаћене солидарне помоћи, накнаде материјалне и нематеријалне штете у вансудском поступку, накнаде по основу осигурања за смртни случај,као и једнократна и посмртна помоћ за професионална војна лица,породице Перишић и Костић.

Деца – чланови породица професионалних војних лица су стекла право на накнаду за школовање, у складу са Уредбо о остваривању права на једнократну новчану помоћ, оспособљавање брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица.

Такође, одлуком министра одбране одобрен је пријем супруге Дарка Костића, на формацијско место војног службеника – медицинског техничара, у Војној болници Ниш.

Привредна друштва одбрамбене индустрије Србије су потписала уговоре о новчаној накнади за време школовања, за децу породица Ковачевић и Николић.

Значајна помоћ породицама погинулих припадника биће пружена и приликом решавања стамбеног питања.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *