За реконструкцију стазе на Аеродрому 2 милиона динара

У току су радови на реконструкцији пешачке стазе, у насељу Аеродром, од улице Града Караре до јавне чесме, за коју је, из градске касе издвојено 2 милиона динара.