Ремонт котлова и топловода

Иако до почетка грејне сезоне 2019/2020. има још времена, крагујевачка Енергетика увелико ради на поправци котловских постројења и замени топловода на градским локацијама.

Грејне подстанице широм града у лошем стању

Да би се наредне грејне сезоне поторшачи даљинског грејања што квалитетније грејали неопходно је да се секундарне инсталације попут пумпи, подстаница, грејних тела, имењивача на време прегледају и евентуално замене. 

У случају ниских температура – топли радијатори

Овогодишња грејна сезона, која званично траје до 15. априла, била је успешна, с обзиром на то да није било застоја у испоруци топлотне енергије и да је квалитет грејања био на високом нивоу, кажу у […]