Није преузето преко 3800 здравствених књижица

На шалтеру филијале Републичког фонда за здравственo oсигурање у Крагујевцу има преко три хиљаде осамсто непреузетих здравствених књижица.