Институт за информационе технологије обједињава истраживачки потенцијал крагујевачких факултета

Формирањем Института за информационе технологије у Крагујевцу обједињено је више научних поља, кроз примену информационих технологија у природно-математичким, техничко-технолошким, медицинским, биотехничким и друштвеним наукама.

Oснивањe Института за информационе технологије

Влада Републике Србије на прошлонедељној седници донела је Одлуку о оснивању Института за информационе технологије у Крагујевцу. Тиме је створен институцонални оквир да 150 крагујевачких истраживача, који раде на одређено време на пројектима које финансира […]