За неочишћен тротоар казне од 5 до 30 хиљада динара

Чишћење снега и леда са тротоара, прилазних путева и стаза испред стамбених и пословних објеката, по Одлуци о уређивању града Крагујевца, у надлежности је њихових власника или закупаца.

Комунални сервис: А. Соколовић и В. Вранић

О надлежностима Комуналне полиције и Комуналне инспекције, у „Комуналном сервису“ Телевизије Крагујевац, говорили су начелница Ана Соколовић и Војин Вранић.