Предузеће „Шумадија д.о.о.“ пример добре праксе

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија д.о.о.“ представља пример добре праксе јер остварује рентабилно пословање а чист доходак који остаје на рачуну прдузећа у последње три године се стално увећавао.

Специјализовано возило за особе са инвалидитетом

За особе са инвалидитетом, Град Крагујевац већ деценију обезбеђује услугу јавног превоза специјализованим возилом, које је прилагођено њиховим потребама.

За бољи статус особа са инвалидитетом

За програме рада организација и удружења особа са инвалидитетом из Градског буџета биће издвојено око 8,2 милиона динара.

Положај деце са сметњама у развоју и инвалидитетом

Центар за спорт и рехабилитацију „Искра“, представио је резултате истраживања „Положај деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у Републици Србији“.