Утврђена просечна цена квадратног метра непокретности

Градско веће утврдило је просечне цене квадратног метра непокретности по зонама које ће се користити за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину.