Реконструкција школских објеката

Најзначајнија инвестиција у области реконструкције и изградње школа јесте свакако изградња фискултурне сале у Основној школи „Живадинка Дивац“.