Репрограм дуговања за комуналне услуге

Корисници услуга система обједињене наплате, који нису редовно измиривали своје обавезе, од данас могу да репрограмирају дуговања на 120 месечних рата, уз отпис целокупне камате.