РФЗО: Позив уместо чекања

Републички фонд за здравствено осигурање омогућио је грађанима да на једоставан и лак начин добију све неопходне информације у вези са остваривањем својих права из области обавезног здравственог осигурања путем Националног контакт центра.

Подношење захтева за ослобађање од партиципације

У крагујевачкој филијали Републичког фонда за здравствено осигурање, објављено је на огласној табли установе, али и у Службеном гласнику, почело је подношење захтева за обезбеђивање здравствене заштите у пуном износу на терет средстава обавезног здравственог […]

Није преузето преко 3800 здравствених књижица

На шалтеру филијале Републичког фонда за здравственo oсигурање у Крагујевцу има преко три хиљаде осамсто непреузетих здравствених књижица.