Међународно стручно саветовање офталмолога

На Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу организована је стручна трибина о савременим трендовима, актуелним темама и новинама у офталмологији.