Кнић субвенционише 90 процената камате за пољопривредне кредите

Општина Кнић расписала је конкурс за пољопривредне кредите. Мештанима ове општине на располагању су 4 милиона 300 хиљада динара за куповину опреме и репроматеријала. Интересовање грађана је велико, а конкурс је отворен до утрошка средстава. […]

12,7 милиона динара за мере активне политике запошљавања

Град Крагујевац и Национална служба за запошљавање су за доделу субвенција послодавцима за запошљавање теже запошљивих лица, програм јавних радова и субвенције за самозапошљавање определили 12,7 милиона динара.

Субвенције за запошљавање

Чланови Градског савета за запошљавање усвојили су 13 захтева у оквиру прве групе послодаваца за субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима који су пристигли у периоду од 31. […]

НСЗ расписала позив за доделу субвенција за самозапошљавање

У циљу реализације програма и мера политике запошљавања, Национална служба за запошљавање упутила је, између осталог, јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање.