Приступачно здравство глувим и наглувим пацијентима

У склопу пројекта „Приступачан град за глуве и наглуве“ Удружења глувих и наглувих Шумадијског округа, на Факултету медицинских наука одржана је едукативна трибина за студенте на тему приступачног здравства за глуве и наглуве пацијенте.

„Моја Србија на знаковном језику 2“

Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа, у својим просторијама у Ердоглији, организовало је трибину у оквиру пројекта „Моја Србија на знаковном језику 2“, на којој се разговарало о приступачности институција културе овом делу популације.

Завршен пројекат „Моја Србија на знаковном језику“

Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа успешно је завршило пројекат „Моја Србија на знаковном језику“, који је подржало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.