Наставља се улагање у комунално уређење града

Анализа стања склоништа на територији града Крагујеваца, опремљеност и обученост јединица Цивилне заштите опште намене као и Анализа стања здравствене заштите људи и животиња, заразних болести и здравствене исправности хране и воде у редовним и […]

Штета од поплаве у општини Кнић већа од годишњег буџета

На седници општинског Штаба за ванредне ситуације укинута је ванредна ситуација у Книћу, изузев у седам села која су претрпела највеће штете.

400 милиона динара за сређивање улица

Комисија која је формирала неколико стручних тимова за процену штете утрдила је да штета која је настала почетком јуна на територији Крагујевца износи 236 милиона динара, речено је на седници Градског штаба за ванредне ситуације.