Остварен планирани ниво пословања у ЈСП

Јавно стамбено предузеће Крагујевац достигло је планирани ниво пословања, али мора да редукује фиксне трошкове и новом реорганизацијом послова омогући повећање прихода од основне врсте делатности као и увођењем нових корисника у Систем обједињене наплате, […]

Велико интересовање за репрограм

Корисници услуга система обједињене наплате, који нису редовно измиривали своје обавезе, дуговања могу да репрограмирају на 120 месеци.

Заштита интереса грађана

На основу препоруке Скупштине града, комунална предузећа која су у систему обједињене наплате од 1. августа омогућила су грађанима склапање споразума о репрограму дуга на 120 месеци.