Комунални сервис: Снежана Ћирковић, директорка ЈСП Крагујевац

Гост емисије „Комунални сервис“ је Снежана Ћирковић, директорка Јавног стамбеног предузећа у Крагујевцу.

Репрограм дуга за кориснике ЈСП Крагујевац

На иницијативу Градског већа, Јавно стамбено предузеће Крагујевац даје могућност грађанима и привреди да репрограмирају доспеле а неизмирене обавезе за које није покренут поступак принудне наплате.

ЈСП послало 20 хиљада опомена за неизмирена дуговања

Јавно стамбено предузеће Крагујевац послало је опомене свим корисницима који нису измирили своја дуговања за комуналне услуге. Рок за наплату је 5. децембар.

Обавештење нередовним платишама за коришћење грађевинског земљишта

Пропратно писмо или обавештење о начину измиривања накнаде за коришћење грађевинског земљишта, које је Јавно стамбено предузеће послало уз рачун за септембар, изазвало је код многих грађана недоумицу.

Остварен планирани ниво пословања у ЈСП

Јавно стамбено предузеће Крагујевац достигло је планирани ниво пословања, али мора да редукује фиксне трошкове и новом реорганизацијом послова омогући повећање прихода од основне врсте делатности као и увођењем нових корисника у Систем обједињене наплате, […]