За одржавање хигијене јавних површина 40 милиона

Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, ове године, је за одржавање хигијене јавних површина, из градског буџета предвиђено више од 40 милиона динара.

ЈКП Шумадија: Ефикаснији комунални сектор

Градска комунална предузећа Чистоћа, Градске тржнице, Зеленило, Паркинг сервис и Градска гробља од 1. јануара званично су обједињена и функционишу као једно предузеће – Јавно комунално предузеће Шумадија.