Контакт

Привредно друштво „Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац

Бранка Радичевића 9

34000 Крагујевац

Србија

Телефон: 034/209-826

Електронска адреса: desktv@rtk.co.rs, rtkposta@rtk.co.rs

ПИБ 101578513

МБ 06875793

Текући рачун 160-35999-40 Banka Intesa

Директор ПД „Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац

Јелена Вуковић

Директор програма

Владимир Ђорђевић

Електронска адреса: graficka@rtk.co.rs

Уредник Телевизије Крагујевац

Нина Бајић

Електронска адреса: uredniktv@rtk.co.rs

Уредник Радио Крагујевца

Дарко Миленковић

Електронска адреса: urednikradio@rtk.co.rs

Маркетинг

Александра Божовић

Телефон: 064/827-64-22

Електронска адреса: marketingrtk@rtk.co.rs

Лице за заштиту података о личности

Слободанка Вулић

Телефон: 064/827-64-41

Електронска адреса: slobodanka.vulic@rtk.co.rs