Документа

Статут Привредног друштва Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац можете пронаћи на следећем линку:
Одлука о оснивању ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац:
Годишњи програм пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2023. годину
Годишњи програм пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац са изменама за 2022.

Годишњи програм пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2022. годину

Финансијски извештаји:

Редован годишњи финансијски извештај ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2021. годину бр. 265 од 24.03.2022. године

Периодични извештаји о реализацији Годишњег програма пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2022.годину

Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2022.годину за период 01.01.2022.-30.06.2022. (II квартал)

Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2022.годину за период 01.01.2022.-30.09.2022.

Ценовник услуга ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац

Ценовник услуга Радио телевизије Крагујевац

Колективни уговор:

Колективни уговор код послодавца ПД Радио Телевизија Крагујевац доо Крагујевац

Правилник о организацији и систематизацији послова:

Правилник о организацији и систематизацији послова ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац – пречишћен текст – бр. 738 од 14.09.2022.

Правилник о пословној тајни

Правилник о пословној тајни

Правилник о условима и начину коришћена службених возила

Правилник о условима и начину коришћена службених возила ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац бр. 1181 од 23.10.2020. године

Кодекс понашања и облачења запослених

Кодекс понашања и облачења у ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац бр. 792 од 01.08.2019. године

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама 1529 од 16.10.2020. године

Изглед прес картица запослених у медијима чији је издавач ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац

Изглед прес картице – предња страна

Податак о броју запослених и радно ангажованих лица

Податак о броју запослених Привредног друштва Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац можете пронаћи на следећим линковима: