Правилник за накнаду штете услед уједа паса

Градско веће донело је Правилник о поступку и начину решавања захтева за мирно решење спорова за накнаду штете настале услед уједа паса или мачака луталица.

Град Крагујевац први пут на тај начин уређује ову област у поступку вансудског поравнања, што ће за оштећене бити ефикасније и економичније.

То практично значи да ће физичко лице, које на територији насељеног места у Крагујевцу, претрпи штету услед уједа пса или мачке луталице, пре покретања судског поступка за остваривање права на накнаду нематеријалне штете, као и у току судског поступка, а пре доношења правоснажне одлуке, моћи да поднесе писани захтев за накнаду штете Градском правобранилаштву, као законском заступнику града Крагујевца.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *