Радно време малопродајних објеката

Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања по следећем принципу:

Понедељак – субота од 07.00 до 18.00 часова
Недељом од 08.00 до 18.00 часова
Недељом од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година.

Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на четири квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености, а у складу са Закључком Владе Број: 53-2581/2020 од 17. марта 2020. године.

II

Обавезује се Одељење за инспекцијске послове да спроводи надзор над применом ове одлуке, а евентуалне неправилности одмах пријави Градоначелнику.

III

У случају да се одлукама и препорукама Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних министарстава питања из ове одлуке уреде на други начин, примењиваће се акти поменутих органа као акти више правне снаге.

IV

Овом одлуком суспендују се делови аката донетих од стране надлежних органа града који нису у сагласности са овом одлуком до дана укидања ванредног стања у Републици Србији.

V

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници града Крагујевца.

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Радомир Николић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *