Репрограм дуга за кориснике јавних паркиралишта

ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“ позива све кориснике јавних паркиралишта – физичка лица на територији града Крагујевца, који имају дуговања по основу посебне/опште дневне паркинг карте а нису утужени за уручене налоге и опомене – да измире своја дуговања у поступку репрограма дуга.

Да би ушли у поступак репрограма, корисници најпре попуњавају Захтев за репрограм дуга који могу преузети са сајта ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац“ www.parkingservis.rs или у дирекцији предузећа у ул. Војислава Калановића б.б. сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова.

Попуњен и потписан Захтев предаје се у дирекцији предузећа и мора бити потписан лично од стране власника односно корисника возила.

Након пријема Захтева, надлежна служба предузећа ће кориснике обавестити о висини дуговања и позвати их да потпишу Споразуме о отплати дуга у складу са изабраним начином отплате.

Дужницима који прихвате једнократну отплату дуга биће одобрен попуст у висини од 10 % од укупног износа главног дуга.

Дужницима који прихвате отплату дуга на рате у периоду репрограма, у зависности од висине дуга, одобрава се отплата дугованог износа на шест, 12 или 18 рата.

Рок за подношење Захтева за репрограм дуга је 90 дана од дана објављивања јавног позива на сајту предузећа.

Корисник који закључи Споразум о репрограму избегава додатне трошкове, који настају у поступку извршења, приликом наплате дуга преко надлежног Јавног извршитеља.

Све додатне информације корисници могу добити на тел. 034/338 780 (лок. 112) – у Служби правних и општих послова или путем е – мејл: pravna.sluzba@parkingservis.rs.

Извор: Паркинг сервис Крагујевац

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.