Спроведена акција „У кола без алкохола“

У циљу смањења броја младих возача који управљају возилом под дејством алкохола у Србији се у неколико градова реализује иновативна кампања коју организује Агенција за безбедност саобраћаја.