СПАС: Подршка здравој и бројној породици

Изборна листа „Александар Шапић – Победа за Крагујевац“ верује да само људи који већ имају значајне резултате у свом професиналном раду могу успешно водити велики град какав је Крагујевац.