Млечни производи и сезонско поврће на пијацама безбедни за употребу

Резултати анализа микробиолошке исправности млечних производа са пијаца Ердоглија и Аеродром, које је урадио Институт за јавно здравље Крагујевац, показују да су узети узорци сира и кајмака исправни и здравствено безбедни за употребу.

Вода бактериолошки исправна

Резултати у последњих анализа Института за јавно здравље Крагујевац показују да је вода за пиће на територији Шумадијског управног округа и вода за купаче на градским базенима и језеру у Шумарицама, хемијски и бактериолошки исправна.