Вода бактериолошки исправна

Резултати у последњих анализа Института за јавно здравље Крагујевац показују да је вода за пиће на територији Шумадијског управног округа и вода за купаче на градским базенима и језеру у Шумарицама, хемијски и бактериолошки исправна.