Анкетирање о квалитету услуга ЈКП Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац, у циљу побољшања квалитета својих услуга и ове године спроводи анкету о задовољству корисника и позива суграђане да учествују у анкетирању и тако својим оценама, примедбама, сугестијама и предлозима помогну […]

Грађани Крагујевца оцењују квалитет комуналних услуга

У циљу подизања нивоа квалитета услуга које пружају, а на основу Закона о комуналним делатностима, градска комунална предузећа ће у наредном периоду спровести анкетирање корисника.

Ускоро анкетирање о квалитету комуналних услуга

Грађани Крагујевца убудуће ће моћи да учестују у контроли квалитета комуналних услуга које пружају градска предузећа.