Први рецикломат у Србији постављен у Крагујевцу

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац, у циљу унапређења својих услуга, набавило је рецикломат-паметну машину за прикупљање и сортирање амбалажног отпада.