Комунални сервис: Бојан Павловић, директор ГТО Крагујевац

Шта су туристички потенцијали Крагујевца и докле се стигло са изградњом туристичке инфраструктуре сазнаћете од директора Градске туристичке организације, Бојана Павловића.

О туристичким потенцијалима Крагујевца вечерас у Комуналном сервису

Шта су туристички потенцијали Крагујевца и докле се с стигло са изградњом туристичке инфраструктуре сазнаћете од директора Градске туристичке организације, Бојана Павловића.