Реституција предмет судског спора

Рубрика која је емитована у Хроници пре два дана, а односи се на пресељење дела књижног фонда Народне бибилиотеке Вук Караџић, отворила је нове теме.

Сеоба књига

Кућа крагујевачке породице Бојаџић у којој се налази део књижног фонда Народне библиотеке „Вук Караџић“ одлуком о реституцији враћена је власницима.