Будилник за глувонеме

Захваљујући пројекту „Сервис подршке глувим и наглувим родитељима и укључивање у живот заједнице“, Град Крагујевац је обезбедио набавку помагала – вибрирајућих будилника, за младе глуве, како би се будили на време и били што самосталнији.