Град Крагујевац издвојио значајна материјална средства за обнову и адаптацију здравствених објеката

О здрављу преко сто осамдесет хиљада грађана који живе на подручју града Крагујевца брине неколико здравствених установа примарне здравствене заштите.