Рачун Клиничког центра блокиран – пацијенти нису угрожени

Због наплате дуговања из 2010. и 2011. године, компанија Велефарм је спровела извршење и блокирала рачун крагујевачког Клиничког центра.