У Крагујевцу више склопљених бракова у 2018. години

Подаци Градске управе из прошле године показују да се број венчаних и разведених грађана са територије Крагујевца и Шумадијског управног округа, није знатно мењао у односу на 2017.