Одржан дискусиони форум “Агроекологија у виноградарству”

У измењеним околностима и путем зум платформе, Развојни бизнис центар Крагујевац организовао је дискусиони форум на тему „Агроекологија у виноградарству“, који је пратећи пројекат програма „Аактивности агроеколошког управљања виноградима у функцији стратегије очувања околине“.

Агро-еколошко управљање виноградима

Активности агро–еколошког управљања виноградима у функцији стратегије очувања крајолика је међународни пројекат, којим Развојни бизнис центар Крагујевац жели да заштити виноградарске регије, применом одрживих модела виноградарства.

Заштита виноградарске регије у Шумадији

Активности агро-еколошког управљања виноградима у функцији стратегије очувања крајолика је међународни пројекат у коме Развојни бизнис центар Крагујевац учествује од марта 2020. године, када је пројекат почео да се реализује.