Вода за пиће безбедна за употребу на две јавне чесме у Крагујевцу

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализиранихузорака за употребу безбедна и исправна вода на две јавне чесме у Шумарицама и […]

Изворска вода безбедна за употребу на три јавне чесме

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода на три јавне чесме у Шумарицама, […]

Вода за пиће безбедна за употребу на две јавне чесме у Крагујевцу

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода на јавним чесмама у Шумарицама и […]

Од 10 анализираних узорака вода за пиће исправна на једној јавној чесми

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 10 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода на јавној чесми у Теферичу.

Вода за пиће безбедна за употребу на једној јавној чесми у Крагујевцу

Од 11 анализираних узорака на јавним чесмама са изворском водом у Крагујевцу за употребу је безбедна и исправна вода само на једној чесми и то у Дивостину.

Решавање вишедеценијског проблема водоснабдевања у селу Дреновац

Радовима на изградњи првог дела потисног цевовода у насељу Драгобраћа, настављена је друга фаза механичких послова на значајној инвестицији, која ће обезбедити воду за пиће за 90 домаћинстава у селу Дреновац.

Вода за пиће на јавним чесмама у Крагујевцу небезбедна за употребу

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да од 11 анализираних узорака ни један није безбедан и исправан за употребу.