На шест јавних чесми у Крагујевцу вода исправна за пиће

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода са шест јавних чесама и то […]

Хроника региона: Грађани Раче добијају квалитетнију воду за пиће

Након санације и реконструкције, постројења за прераду пијаће воде, грађани Раче добијају воду из новог постројења чији је капацитет прераде до 45 литара у секунди, а запремина нових резервоара је 1000 кубних метара.

Изворска вода безбедна за употребу на три јавне чесме

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да су од 11 анализираних узорака три исправна и безбедна за употребу и то на јавним чесамама у […]

Вода на јавним чесмама у Крагујевцу неисправна за пиће

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да, од 11 анализираних узорака, ниједан није исправан и безбедан за употребу.

Само један узорак воде са јавних чесми безбедан за употребу

На основу последњих резултата испитивања хигијенске исправности воде за пиће са јавних чесама које је обавио Институт за јавно здравље Крагујевац, од анализираних 11 узорака воде, само је узорак са чесме у Дивостину исправан и […]

Изворска вода безбедна за употребу са две јавне чесме

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода са чесме у Теферичу и чесме […]