Саветовање о сеоским водоводима одржано у Крагујевцу

Измена законске регулативе основни је услов за решавање проблема водоснабдевања на сеоском подручју и газдовања сеоским водоводима, чуло се на стручном саветовању посвећеном овој теми које је одржано данас у Крагујевцу.

ИЗЈЗ: За сада уредно водоснабдевање на територији града Крагуејвца

Институт за јавно здравље Крагујевац упутио је допис свим релевантним субјектима у чијој је надлежности водоснабдевање, да у најкраћем року Институту доставе информације уколико је дошло до прекида или замућења воде на територији града Крагујевца, […]

Фудбалски клуб Хајдук из Јовановца уз помоћ града решава проблем водоснабдевања

Артески бунар у близини терена у Јовановцу требало би да реши вишедеценијски проблем који фудбалски клуб Хајдук има са водоснабдевањем.

Побољшано водоснабдевање у Аранђеловцу

Регионално водоснабдевање не задовољава потребе повезаних општина и градова, зато је општина Аранђеловац се определила за локална алтернативна снабдевања водом.

Како унапредити стање површинских вода од значаја за становнике Крагујевца?

У организацији удружења Екомар, одржан је заједнички састанак организација цивилног друштва у Крагујевцу у вези израде и усвајања Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Гружа.

Комунални сервис: Снабдевање Крагујевца водом у врелим летњим месецима

“Снабдевање Крагујевца водом у врелим летњим месецима”, тема о којој је у Комуналном сервису говориo директор ЈКП Водовод и канализација, Небојша Јаковљевић.

Довољно воде у акумулацијама, ипак апел за рационално трошење

Са три водоводна система којима газдује ЈКП Водовод и канализација пијаћом водом се снабдева око 200 хиљада људи који живе у Крагујевцу, али и општинама Баточина и Кнић.