За четири пројекта у комуналној инфрастуктури опредељено 86,2 милиона динара

Градско веће дало је сагласност Градској управи за развој за покретање поступака јавне набавке за услугу израде пројектно–техничке документације за изградњу аутобуске станице са пратећим садржајем и приступним саобраћајницама, извођење радова на изградњи моста у […]