Комунални сервис: Владимир Максимовић

Да ли су остварени сви циљеви у области комуналне делатности планирани за ову годину и шта су приоритети у 2022, сазнајте у емисији Комунални сервис од Владмира Максимовића, члана Градског већа за комуналну делатност.

Комунални сервис: Владимир Максимовић, ГВ за комуналну привреду

Прелазак на гас за подлагање котларнице на матичној локацији у Енергетици, један је од приоритетних задатака у комуналниј привреди, који ће бити реализован у 2021. години, изјавио је Владимир Максимовић, члан Градког већа за комуналну […]

Велики послови у области комуналне привреде

Реконструкција канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода, изградња три нове јавне гараже и комплетна гасификација Крагујевца, само су неки од приоритета нове градске власти у области комуналне привреде.

Комунални сервис: Владимир Максимовић

Решење депоније Јовановац кроз изградњу фабрике за уништавање комуналног отпада, завршетак северне обилазнице и решења око потпуног преласка на гас за подлагање котлова Енергетике,