Комунални сервис: Владимир Максимовић, ГВ за комуналну привреду

Прелазак на гас за подлагање котларнице на матичној локацији у Енергетици, један је од приоритетних задатака у комуналниј привреди, који ће бити реализован у 2021. години, изјавио је Владимир Максимовић, члан Градког већа за комуналну […]

Велики послови у области комуналне привреде

Реконструкција канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода, изградња три нове јавне гараже и комплетна гасификација Крагујевца, само су неки од приоритета нове градске власти у области комуналне привреде.

Комунални сервис: Владимир Максимовић

Решење депоније Јовановац кроз изградњу фабрике за уништавање комуналног отпада, завршетак северне обилазнице и решења око потпуног преласка на гас за подлагање котлова Енергетике,