Грађевинске дозволе – електронским путем

У Градској управи се сви административни послови везани за грађевинарство, урбанизам, планирање и издавање грађевинских дозвола, обављају као и пре увођења ванредне ситуације.