Крагујевац без нове депоније, ново постројење на постојећој

Град Крагујевац и пет суседних општина, Аранђеловац, Баточина, Рача, Кнић и Рековац, које чине Регионални центар за управљање отпадом урадили су студију анализа опција, на основу које је утврђено да је за депонију у Јовановцу […]

У најави решење великог еколошког проблема

Депонија у Јовановцу, на коју се дневно одлаже 200 тона отпада, требало би да буде санирана и претворена у постројење за механички и биолошки третман отпада.

Санација депоније у Јовановцу

Депонија у Јовановцу, на коју се дневно одложи 200 тона отпада, у следеће три године требало би да буде санирана и претворена у постројење за механички и биолошки третман отпада, чиме ће пет општина привремено […]

Пепео привремено на депонију у Јовановцу

Градско веће, недавно је, на основу иницијативе “Енергетике”, донело одлуку о привременом одлагању неопасног отпада – пепела и шљаке, из тог привредног друштва на депонију у Јовановцу.

Пепео из Енергетике ће се привремено одлагати у Јовановцу

Депонија Јовановац којом управља ЈКП “Чистоћа“ одређена је за привремену локацију на којој ће се одлагати неопасан отпад – пепео и шљака из “Енергетике“.