Служба димничара активна током целе године

У оквиру Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац функционише Служба димничара, чије услуге користи око 17.000 правних и физичких лица са територије града Крагујевца и других општина Шумадијског округа.