За захтеве грађана Градској управи Крагујевца поред мејла доступна и двa броја телефона

Градска управа за заједничке послове града Крагујевца, у чијој су надлежности и административно-технички послови пријема поште односно писарнице, отворила је и-мејл адресу pisarnica@kg.org.rs путем кога ће примати захтеве грађана са пратећом документацијом, а грађанима су […]