Докапитализација предузећа “Шумадија” са 70 милиона динара

Усвајањем измене Одлуке о оснивању Слободне зоне Шумадија, Одлуке да град прихвати оснивачки удео у Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом “Шумадија” доо Крагујевац и тиме помогне опстанак фирме, затим низа планова […]