Комунални сервис: Драган Шимшић, Kрагујевачки кућни савет

Крагујевачки кућни савет у договору са ЈКП Шумадија доставио је свим управницима зграда предлоге о дезинфекцији стамбених јединица.

Комунални сервис: З. Тодосијевић и Д. Шимшић

Гости емисије „Комунални сервис“ – Зорица Тодосијевић, управница зграде у улици Војислава Калановића бр. 6 и Драган Шимшић из Крагујевачког кућног савета.