За друштвену бригу за здравље 36 милиона

Градско веће усвојило је Програм спровођења друштвене бриге за здравље којим се уређује начин расподеле средстава здравственим установама чији је оснивач град.