Шарчевић: Перспективне струке биће додатно стипендиране

Србија различитим стипендијама, изменама закона о дуланом образовању и новим законом о дуалним студијама, подстиче перспективне струке,